573

Благодаря Ти, Боже мой, че си изпълнил сърцето ми с обич към светия Отец Папата.

Този параграф на друг език