565

Учудваш се, когато констатираш колко пъти ти е помагал твоят ангел-пазител.

— Не би трябвало да се учудваш, защото именно за това Бог ти го е изпратил.

Този параграф на друг език