554

Не пропускай ежедневното коленопреклонение пред Святото Причастие. — След като отправиш към Бога обичайните си устни молитви, сподели с Присъстващия в Дарохранителницата Исус грижите от изтеклия ден. — И ще получиш светлина и сила, за да живееш като християнин.

Предмети
Този параграф на друг език