555

Наистина обична е Святата Човековост на нашия Господ! — Ти „се постави“ в Святата Рана на дясната ръка на твоя Господ и ме запита: „Ако само една от раните на Христос има силата да очиства, да изцерява, да успокоява, да укрепва и да ме изпълва с обич, каква ли ще бъде силата на петте рани, взети заедно?“.

Предмети
Този параграф на друг език