563

Привлечи на твоя страна ангела-пазител на онзи човек, когото искаш да ангажираш в своето апостолско дело. — Този ангел ще ти бъде винаги добър „сътрудник“.

Този параграф на друг език