708

Светът, дяволът и плътта са авантюристи, които, възползвайки се от слабостите на низкото у човека, искат в замяна на едно нищо и никакво удоволствие да им дадеш чистото злато, перлите, брилянтите, рубините, пропити с животворящата и изкупителна кръв на нашия Господ, които са цената и съкровището на твоя вечен живот.

Този параграф на друг език