729

Боже мой, всеки ден аз съм все по-малко сигурен в себе си и все повече — в Теб!

Този параграф на друг език