709

„Чуй ме — нашепва в теб някакъв глас, — при други житейски обстоятелства, на друго място, на друг пост и на друго професионално поприще би бил много по-полезен. Това, което правиш сега, не изисква никакъв талант.“

Аз пък ти казвам: именно на мястото, където си поставен, си най-угоден на Бога…, а горните мисли не са нищо друго освен внушение от ада.

Този параграф на друг език