713

Ти не вървиш против Бога. — Твоето падение е по-скоро от слабост. — Съгласен съм. Но тези слабости се повтарят така често, а ти не успяваш да ги преодолееш. Ако не искаш да те смятам за лош, ще трябва да мисля, че си и лош, и глупав.

Този параграф на друг език