720

Струва ти! — Знам. Но никой няма да получи наградата — и то каква награда! — освен онзи, който се сражава храбро.

Този параграф на друг език