714

Ти няма да бъдеш човек с добра воля, докато решително не отстраниш причините за греха. — Не се самозалъгвай, като ми казваш, че си слаб. Ти си… твърдоглав. А това не е едно и също.

Този параграф на друг език