715

Тези колебания на твоя дух, тези изкушения, които те обкръжават, са като перде пред очите на твоята душа. Ти се луташ в мрака — затова не упорствай да вървиш сам, защото със сигурност ще паднеш. —

Иди при твоя духовен наставник и той ще ти помогне да вникнеш в думите, които архангел Рафаил казва на Товит:

„Forti animo esto, in proximo est ut a Deo cureris!“ — „Не падай духом, защото скоро Бог ще те изцери!“ — Бъди послушен и ще паднат люспите, ще падне пердето от очите ти и Бог ще те изпълни с благодат и мир.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език