731

Във всичко се уповавай на Исус — ти нямаш нищо, не можеш нищо и не струваш нищо. — Ако Му се отдадеш изцяло, Той ще действа във и чрез теб.

Предмети
Този параграф на друг език