710

Ти се тревожиш и се измъчваш за това, че когато се причастяваш, си студен и безчувствен. — Кажи ми, когато пристъпваш към Святото Причастие, кого търсиш: себе си или Христос? — Ако търсиш себе си, имаш право да се тревожиш, но ако търсиш Христос, нужен ли ти е по-явен знак от Кръста, за да се увериш, че си Го намерил?

Този параграф на друг език