724

Казваш, че в твоите гърди съжителстват огън и вода, хлад и жар, дребни страсти и Бог…: с други думи, запалил си по една свещ и на св. архангел Михаил, и на дявола.

Успокой се! Докато имаш желание за духовна борба, в гърдите ти ще гори само една-единствена свещ — тази за светия архангел.

Този параграф на друг език