728

Цялата твърдост във вярата ни е дадена назаем.

Предмети
Този параграф на друг език