719

Никога не губи надежда! Лазар например е бил мъртъв и полуразложен. „Iam foetet, quatriduanus est enim“ — „Вони вече, защото е от четири дни в гробницата“, казва Мария на Исус. Ако се вслушаш в Божието вдъхновение и го последваш — „Lazare, veni foras!“ — „Лазаре, излез навън!“ — и ти ще се върнеш към Живота.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език