725

Врагът почти винаги постъпва така с душите, които му се противят: лицемерно, подмолно, с подбуди… духовни; без да привлича вниманието… — А накрая, когато положението изглежда безизходно (въпреки че далеч не е такова),той напада открито, опитвайки се да внуши отчаяние без разкаяние, както е станало и с Юда.

Този параграф на друг език