712

Ти падна много ниско! — Започни основите именно оттам, от най-ниското. Бъди смирен. — „Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.“ — „Сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще отхвърлиш.“

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език