721

Ако зданието на твоите духовни добродетели се е разклатило, ако изглежда, че всичко се руши, обърни се със синовно упование към Христос и към св. Богородица. Това е твърдият камък, върху който още от самото начало е трябвало да градиш.

Този параграф на друг език