718

Страдаш, но не искаш да се оплакваш. — И все пак, ако започнеш да се оплакваш, не се тревожи, защото това е присъщо за нашата слаба плът. Най-важното е при всяко обстоятелство твоята воля да се съобразява с Божията воля.

Предмети
Този параграф на друг език