727

Твоето сърце е като открита рана. — Всичко ти причинява страдание както в душата, така и в чувствата. И всичко те изкушава.

Отново ти казвам, бъди смирен и ще видиш колко бързо ще се избавиш от това състояние! Тогава болката ти ще се обърне в ликуване, а изкушението — в увереност и твърдост.

А засега междувременно съживи вярата си, изпълни се с надежда и казвай по-често на Христос, че Го обичаш — дори да ти се струва, че това са само думи.

Предмети
Този параграф на друг език