730

Ако ти не Го изоставяш и Той няма да те изостави!

Този параграф на друг език