717

О, благословени земни несгоди! —Бедност, сълзи, омраза, неправда, презрение… Всичко ще превъзмогнеш чрез Този, Който ти дава силата.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език