10

Nikdy nikoho nekarhaj, kým pociťuješ rozhorčenie nad chybou, ktorá sa stala. Počkaj deň, alebo aj viac. Potom ju pokojne, s čistým úmyslom pripomeň. Jedným láskavým slovom získaš viac ako trojhodinovou hádkou. Ovládaj sa.

Tento bod v inom jazyku