20

Narážaš na povahu toho alebo onoho… Musí to tak byť, veď nie si zlatý peniaz, ktorý sa každému rovnako páči. Okrem toho, ako by si bez týchto nezhôd spôsobených spolužitím s inými obrúsil tie rohy, hrany a výčnelky, chyby a nedostatky tvojho charakteru, ako by si inak dosiahol tvárnosť a vyváženosť silnej lásky a dokonalosti? Keby tvoja povaha a povaha tých, s ktorými žiješ, bola mäkká a sladká ako snehové pusinky, nikdy by si sa neposvätil.

Tento bod v inom jazyku