11

Vôľa. Energia. Príklad. To, čo sa má vykonať, vykonaj. Bez váhania a bez ďalších ohľadov. Len tak sa Terézia z Ávily stala svätou Teréziou a Iñigo svätým Ignácom z Loyoly. Boh a odvaha! „Regnare Christum volumus!“ Chceme, aby vládol Kristus!

Tento bod v inom jazyku