22

Buď pevný. Buď statočný. Buď mužom! A potom…buď anjelom!

Témy
Tento bod v inom jazyku