26

Manželstvo je posvätná sviatosť. Keď príde čas, aby si ju prijal, nech ti tvoj duchovný radca alebo spovedník odporučí nejaké užitočné čítanie. Tak sa lepšie pripravíš na to, aby si dôstojne znášal bremeno rodinného zväzku.

Tento bod v inom jazyku