23

Čo?… Nemôžeš urobiť viac?! — Nie je to azda tak, že už nemôžeš urobiť menej?

Tento bod v inom jazyku