36

Tento nešvár nie je nenapraviteľný. — Avšak bolo by prejavom nedostatku charakteru nechať ho ďalej pôsobiť ako notorickú a beznádejnú záležitosť. Nevyhýbaj sa povinnosti. Vykonávaj ju svedomito, aj keď iní ju zanedbávajú.

Tento bod v inom jazyku