3

Dôstojnosť. Správaj sa ako dospelý. Zanechaj detinské spôsoby a prihlúplu strojenosť! Nech je tvoj vonkajší prejav odrazom pokoja a poriadku, ktorý vládne v tvojej duši.

Tento bod v inom jazyku