30

Si vypočítavý. Nehovor mi, že si mladý. Mladosť dáva všetko, čo môže; dáva samu seba bez výhrad.

Tento bod v inom jazyku