37

Vieš narábať so slovami, to skutočne. No aj napriek tvojej veľkej výrečnosti nemôžem ospravedlniť, čo je neospravedlniteľné, i keď tvrdíš, že to spôsobila Božia prozreteľnosť.

Tento bod v inom jazyku