19

Vôľa. Veľmi dôležitá črta. Nepodceňuj maličkosti, pretože stálym sebazapieraním sa a odriekaním si v malých veciach, ktoré nikdy nie sú nepodstatné ani bezvýznamné, s Božou pomocou sa upevní a zmužnie tvoja vôľa. V prvom rade sa staneš pánom sám sebe, to predovšetkým. A potom vedúcim, veliteľom a vodcom!…, ktorý bude ostatných povzbudzovať a strhávať svojím príkladom, svojím slovom, svojou múdrosťou a svojou silou.

Tento bod v inom jazyku