49

Mlč. Nebuď detinský; nebuď karikatúrou dieťaťa, klebetníkom, štváčom, malým donášačom. Svojimi výmyslami a táraninami si ochladil lásku; vykonal si tú najhoršiu prácu. A ak si svojimi zlými rečami otriasol pevnými múrmi vytrvalosti iných, tvoja vlastná vytrvalosť prestane byť Božou milosťou, pretože sa stala zradným nástrojom nepriateľa.

Tento bod v inom jazyku