24

Si ctižiadostivý… chceš sa vzdelávať,… chceš viesť,… chceš byť odvážny. Dobre, výborne. Ale… pre Krista, pre Lásku.

Tento bod v inom jazyku