6

Obráť sa chrbtom pokušiteľovi, keď ti šepká do ucha: „Načo si komplikovať život?“

Tento bod v inom jazyku