35

Mám dosť tých eufemizmov, kde zbabelosť nazývate opatrnosťou. Táto vaša „opatrnosť“ je potom príležitosťou k tomu, aby sa nepriatelia Boha, plní myšlienkovej prázdnoty, tvárili ako učenci a dostávali sa na miesta, na ktoré sa nikdy nemali dostať.

Tento bod v inom jazyku