29

Obmedzené a úbohé je šťastie sebca, ktorý sa uzatvára do veže zo slonovej kosti, do svojej ulity; na tomto svete sa dá dosiahnuť pomerne ľahko. — Ale šťastie sebca nie je trvalé. Chceš pre túto karikatúru blaženosti stratiť šťastie slávy, ktorá nemá konca?

Tento bod v inom jazyku