160

Suplica al Senyor la seva gràcia, per purificar-te amb Amor… i amb la penitència constant.

Aquest punt en un altre idioma