163

No em siguis dropo! No esperis l'any nou per prendre resolucions: tots els dies són bons per a les decisions bones. Hodie, nunc! —Avui, ara!

Solen ser uns pobres derrotistes els qui esperen l’any nou per començar…, perquè, a més, després… no comencen!

Aquest punt en un altre idioma