191

En el sagrament de la Penitència, Jesús ens perdona.

—Allí, se'ns apliquen els mèrits de Crist, que per amor nostre és a la Creu, estesos els braços i clavat —més que amb els ferros— amb l'Amor que ens té.

Aquest punt en un altre idioma