176

Escrius, i copio: «Domine, tu scis, quia amo te! —Senyor, Tu saps que t'estimo!: quantes vegades, Jesús, repeteixo i torno a repetir, com una lletania agredolça, aquestes paraules del teu Cefas: perquè sé que t'estimo, però, estic tan poc segur de mi!, que no goso dir-t'ho clar. ¡Hi ha tantes negacions en la meva vida perversa! Tu scis, Domine! —Tu saps que t'estimo! —Que les meves obres, Jesús, mai no desdiguin aquests impulsos del meu cor».

—Insisteix en aquesta oració teva, que Ell certament l'oirà.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma