184

La humilitat neix com a fruit de conèixer Déu i de conèixer-se un mateix.

Aquest punt en un altre idioma