175

N'hi ha que només fan allò que és a l'abast d'unes pobres criatures, i perden el temps. Es repeteix a la lletra l'experiència de Pere: Praeceptor, per totam noctem laborantes nihil cepimus! —Mestre, hem treballat tota la nit, i no hem pescat res.

Si treballen pel seu compte, sense unitat amb l'Església, sense l'Església, ¿quina eficàcia tindrà aquell apostolat?: cap!

—S'han de persuadir que, pel seu compte!, no podran res. Tu has d'ajudar-los a continuar escoltant el relat evangèlic: in verbo autem tuo laxabo rete —refiat de la teva paraula, llançaré la xarxa. Llavors la pesca serà abundosa i eficaç.

—¡Que n'és de bonic rectificar, quan, per qualsevol motiu, s'ha fet un apostolat per compte propi!

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma