208

Invoca el Senyor, demanant-li l'esperit de penitència que és propi de qui cada dia se sap vèncer, oferint-li calladament i amb abnegació aquest venciment constant.

Aquest punt en un altre idioma