188

L’oració —fins i tot la meva!— és omnipotent.

Aquest punt en un altre idioma