203

Tots aquests consols de l'Amo, ¿no seran perquè jo estigui pendent d'Ell, servint-lo en les coses petites, i poder així servir-lo en les grans?

—Propòsit: donar gust al bon Jesús en els detalls minúsculs de la vida quotidiana.

Aquest punt en un altre idioma