168

Hi ha una sola malaltia mortal, un sol error funest: conformar-se amb la derrota, no saber lluitar amb esperit de fills de Déu. Si manca aquest esforç personal, l'ànima es paralitza i s'ajeu sola, incapaç de donar fruits…

—Amb aquesta covardia, la criatura obliga el Senyor a pronunciar les paraules que Ell va escoltar del paralític, a la piscina probàtica: hominem non habeo! —no tinc cap home!

—¡Quina vergonya si Jesús no trobés en tu l'home, la dona, que espera!

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma